Interpelacja w sprawie mapy sieci ciepłowniczej w Tarnowskich Górach

Zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie mapy Tarnowskich Gór z zaznaczeniem:
– przebiegu sieci ciepłowniczej (centralnego ogrzewania)
– budynków podłączonych do sieci CO
– przebiegu sieci gazowej
– oznaczenie budynków ze względu na sposób ich ogrzewania z zaznaczeniem sposobu ich ogrzewania

Proszę o wydrukowanie mapy w formie papierowej oraz przekazanie jej na płytce CD.

 

radny Łukasz Garus

radny Janusz Wojewodzic

radna Aleksandra Król Skowron

radny Jarosław Ślepaczuk

radny Piotr Szczęsny

 

Zobacz plik interpelacji w formie PDF.