Interpelacja w sprawie wprowadzenia i realizacji planu działań antysmogowych

W związku ze złą jakością powietrza w okresie „grzewczym” i częstymi skargami mieszkańców oraz moim własnym bólem w płucach, chciałbym zainicjować debatę i jakości powietrza w Tarnowskich Górach oraz o sposobach jego polepszenia. Przedstawiam „Plan działań antysmogowych w Tarnowskich Górach” prosząc o jego analizę, ocenę, jeśli to potrzebne o korektę i realizację całości lub fragmentów planu.
Proszę m.in. o :
– zorganizowanie debaty na ten temat, np. w ramach sesji Rady Miejskiej
– ocenę zaproponowanych rozwiązań
– ewentualne wskazanie innych działań które władze miejskie mogłyby by podjąć w celu poprawy jakości powietrza.

Plan działań antysmogowych w Tarnowskich Górach

I. Diagnoza
1. Prowadzenie rejestru zanieczyszczeń w poszczególnych dzielnicach w oparciu o zamontowane czujniki.
2. Sporządzenie mapy źródeł ogrzewania poszczególnych budynków (z podziałem na dzielnice, ulica),
3. Badanie spalin z kominów w poszczególnych domach za pomocą np. drona. Celem sporządzenia mapy zanieczyszczeń.
4. Analiza zależności pomiędzy stężeniem zanieczyszczeń zbadanych w punkcie I.1. z wynikami badań spalin z kominów z punku I.3.
5. Realizacja interwencji doraźnych przez Straż Miejską , w tym sprawdzanie paliwa i popiołów z pieca.

II. Działania
1. Sporządzenie planu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w tym
a) Planu rozwoju sieci CO w mieście
b) Planu wymiany pieców węglowych na źródła niskoemisyjne (piece gazowe) lub bez emisyjne (pompa ciepła, ogrzewanie na podczerwień i inne) w połączeniu z instalacją odnawialnych źródeł energii OZE
c) Program dofinansowania z budżetu gminy celem podpinania budynków do sieci CO (II1a) oraz realizacji punktu II1b.
d) Pomoc urzędu miejskiego celem aplikowania o pomoc zewnętrzną
e) Działania edukacyjne celem zmotywowania mieszkańców do włączenia się w realizację działań antysmogowych
f) Analiza potrzeb w zakresie pomocy mieszkańcom w realizacji działań antysmogowych

III. Sprawdzenia skuteczności działania
1. Analiza i aktualizacja danych z punktów I i II. Przygotowanie oceny skuteczności działań i wniosków.
2. Wezwanie opornych „trucicieli” do zaprzestania zanieczyszczenia, udzielenie pomocy z punktu II1e,f
3. W przypadku rażącego braku chęci współpracy nakładanie kar na trucicieli.

 

radny Łukasz Garus

radny Janusz Wojewodzic

radna Aleksandra Król Skowron

radny Jarosław Ślepaczuk

radny Piotr Szczęsny

 

Zobacz plik interpelacji w formie PDF.